Catalog

7
Arme
8
Articole vestimentare
2
Bijuterii și numismatică
7
Ceramică și lut
1
Cărți
0
Documente și fotografii
19
Gospodăria țărănească
12
Mecanisme
2
Mobilă
30
Obiecte Arheologice
1
Opere de artă
5
Unelte agricole
Vase din lut

Datarea: secolul I înainte de Hristos - secolul I după Hristos. 

Descriere: Vas de tip borcan din ceramică fină, cărămizie, lucrat la roată, prevăzut cu toartă, folosit în scopuri gospodăreşti sau ca urnă în necropolă.

Material: ceramică

Provenienţa: Fragmentele ceramice ale vasului au fost descoperite în timpul săpăturilor arheologice din anul 1985, pe teritoriul raionului Hânceşti.

Altă informaţie: Civilizaţia geto-dacică, atât în faza ei timpurie (secolul IV - prima jumătate a secolului II a.Chr.), cât şi în cea clasică (a doua jumătate a secolului II a.Chr. - secolul I p.Chr.), cunoaşte o mare varietate de produse ceramice, determinată atât de o dezvoltare internă, cât şi de influenţele resimţite, greceşti, celtice şi mai târziu, romane.

Amplasarea Obiectului în cadrul Complexului
Castelul Vânătoresc
Castelul Vânătoresc Etaj 1
Camera 63
Granițe Comune. Soluții comune.

Dezvoltarea turismului transfrontalier prin promovarea Conacului Manuc Bey, Complexului Mortuar Elena Ioan Cuza și a muzeului Blesciunov, cod MIS ETC 2173.

Această publicație a fost propusă cu sprijinul Uniunii Europene. Conţinutul acestei pagini web intră în responsabilitatea Consiliului Raional Hîncești, Republica Moldova și nu reflectă în mod necesar poziția oficială a Uniunii Europene sau a structurilor de management ale Programului Operațional Comun România-Ucraina-Republica Moldova 2007-2013.