Catalog

7
Arme
8
Articole vestimentare
2
Bijuterii și numismatică
7
Ceramică și lut
1
Cărți
0
Documente și fotografii
19
Gospodăria țărănească
12
Mecanisme
2
Mobilă
30
Obiecte Arheologice
1
Opere de artă
5
Unelte agricole
Vârfuri de săgeți

Datare: Perioada geto-dacilor, secolul IV-III înaintea erei noastre

Descriere: Piesă din bronz, de formă triunghiulară, la un capăt ascuţit, la celălalt prevăzut cu trei aripioare şi tub de înmănuşare, parte componentă a săgeţii.

Alte informaţii: Arcul şi săgeţile erau folosite în calitate de arme universale: de luptă şi de vânătoare. Din izvoarele istorice cu privire la arcaşi, importantă e mărturia lui Ovidiu, care spunea în „Tristele”: „Duşmanii barbari năvălesc pe caii lor iuţi, duşmanii sunt călăreţi destoinici, trag bine cu săgeata şi pustiesc până departe tot ţinutul vecin”, referindu-se la incursiunile geţilor în oraşele greceşti de pe ţărmul Mării Negre. Tot Ovidiu scria în „Scrisori din Pont”: „Ca rana să fie mai groaznică, spre a pricinui moartea pe două căi, cei de aici ung vârfurile cu venin de viperă”.

Proveniență: Au fost găsite în regiunea Hînceștiului în cetatea geto-dacică descoperită în satul Stolniceni.

Amplasarea Obiectului în cadrul Complexului
Castelul Vânătoresc
Castelul Vânătoresc Etaj 1
Camera 63
Granițe Comune. Soluții comune.

Dezvoltarea turismului transfrontalier prin promovarea Conacului Manuc Bey, Complexului Mortuar Elena Ioan Cuza și a muzeului Blesciunov, cod MIS ETC 2173.

Această publicație a fost propusă cu sprijinul Uniunii Europene. Conţinutul acestei pagini web intră în responsabilitatea Consiliului Raional Hîncești, Republica Moldova și nu reflectă în mod necesar poziția oficială a Uniunii Europene sau a structurilor de management ale Programului Operațional Comun România-Ucraina-Republica Moldova 2007-2013.