Catalog

7
Arme
8
Articole vestimentare
2
Bijuterii și numismatică
7
Ceramică și lut
1
Cărți
0
Documente și fotografii
19
Gospodăria țărănească
12
Mecanisme
2
Mobilă
30
Obiecte Arheologice
1
Opere de artă
5
Unelte agricole
Țevi ceramice pentru apeduct

Datare: sec. XIX

Descriere: tuburi de ceramică, de formă cilindrică şi goală în interior, care, prin înmănuşare, formau apeducte prin care circula apa.

Material: Lut

Altă informaţie: Ţevile ceramice au fost descoperite în preajma Castelului de Vânătoare, a Casei Vechilului şi a Palatului Princiar în timpul cercetărilor arheologice preventive de la Complexul istorico-arhitectural ,,Manuc-Bey” din primăvara-vara anului 2013, organizate şi efectuate de către Agenţia Naţională Arheologică şi Centrul de Arheologie al Institutului Patrimoniului Cultural al Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Sistemul de apeducte ceramice transportau apa provenită dintr-un set de izvoare aflate pe deal.

Amplasarea Obiectului în cadrul Complexului
Palatul Princiar
Palatul Princiar Subsol
Camera 80
Granițe Comune. Soluții comune.

Dezvoltarea turismului transfrontalier prin promovarea Conacului Manuc Bey, Complexului Mortuar Elena Ioan Cuza și a muzeului Blesciunov, cod MIS ETC 2173.

Această publicație a fost propusă cu sprijinul Uniunii Europene. Conţinutul acestei pagini web intră în responsabilitatea Consiliului Raional Hîncești, Republica Moldova și nu reflectă în mod necesar poziția oficială a Uniunii Europene sau a structurilor de management ale Programului Operațional Comun România-Ucraina-Republica Moldova 2007-2013.