Piu și bătător

Datare: prima jumătate a sec. XX

Descriere: Piesă confecţionată dintr-un trunchi de copac, de formă unui trunchi de con cu vârful în jos, pe dinafară. Stă pe o bază tronconică de care se prinde cu două mînere mici în partea de jos. Piua este scobită în interior, formând o cupă unde se punea drobul de sare pentru a fi zdrobit. Bătătorul/ pisălogul este o unealtă casnică de lemn, rotunjită la ambele capete ca o măciucă, cu care se pisează ceva în piuă. Pilugul este scobit la mijloc formând douã mânere pentru a uşura folosirea.

Material: Lemn

Altă informaţie: Piua se lucra din lemn de paltin, de nuc, de ulm, de fag. În piuă se zdrobea nu doar sarea, dar şi boabele de cereale, mai ales porumb.

Granițe Comune. Soluții comune.

Dezvoltarea turismului transfrontalier prin promovarea Conacului Manuc Bey, Complexului Mortuar Elena Ioan Cuza și a muzeului Blesciunov, cod MIS ETC 2173.

Această publicație a fost propusă cu sprijinul Uniunii Europene. Conţinutul acestei pagini web intră în responsabilitatea Consiliului Raional Hîncești, Republica Moldova și nu reflectă în mod necesar poziția oficială a Uniunii Europene sau a structurilor de management ale Programului Operațional Comun România-Ucraina-Republica Moldova 2007-2013.