Catalog

7
Arme
8
Articole vestimentare
2
Bijuterii și numismatică
7
Ceramică și lut
1
Cărți
0
Documente și fotografii
19
Gospodăria țărănească
12
Mecanisme
2
Mobilă
30
Obiecte Arheologice
1
Opere de artă
5
Unelte agricole
Piatră de ascuțin cu orificiu

Datare: Perioada geto-dacilor, secolul IV-III înaintea erei noastre

Descriere: Pietre de formă discoidală şi dreptunghiulară, cu un mic orificiu, folosite pentru a ascuţi lamele de cuţit sau alte unelte metalice.

Material: Piatră

Alte informații: Obiectele au fost găsite în regiunea Hînceștiului, cele mai multe din ele fiind găsite în cetatea geto-dacică descoperită în satul Stolniceni în timpul dezgropărilor arheologice din anul 1985.

Amplasarea Obiectului în cadrul Complexului
Castelul Vânătoresc
Castelul Vânătoresc Etaj 1
Camera 63
Granițe Comune. Soluții comune.

Dezvoltarea turismului transfrontalier prin promovarea Conacului Manuc Bey, Complexului Mortuar Elena Ioan Cuza și a muzeului Blesciunov, cod MIS ETC 2173.

Această publicație a fost propusă cu sprijinul Uniunii Europene. Conţinutul acestei pagini web intră în responsabilitatea Consiliului Raional Hîncești, Republica Moldova și nu reflectă în mod necesar poziția oficială a Uniunii Europene sau a structurilor de management ale Programului Operațional Comun România-Ucraina-Republica Moldova 2007-2013.