Catalog

7
Arme
8
Articole vestimentare
2
Bijuterii și numismatică
7
Ceramică și lut
1
Cărți
0
Documente și fotografii
19
Gospodăria țărănească
12
Mecanisme
2
Mobilă
30
Obiecte Arheologice
1
Opere de artă
5
Unelte agricole
Fragment de seceră de fier

Datare: Perioada geto-dacilor, secolul IV-III înaintea erei noastre

Descriere: Unealtă agricolă manuală folosită la recoltarea cerealelor prin tăierea tulpinilor acestora, formată dintr-o lamă îngustă și curbată de fier, cu tăișul în interior

Alte informaţii: Istoricii consideră că secera este o creaţie proprie geto-dacilor. Totodată, secera stă la baza falxului dacic, vestita armă cu care dacii deveniseră duşmani de temut ai romanilor.

ProveniențaSecera de fier a fost găsită în regiunea Hînceștiului, cele mai multe din ele fiind găsite în cetatea geto-dacică descoperită în satul Stolniceni, în timpul dezgropărilor arheologice din anul 1985.

Amplasarea Obiectului în cadrul Complexului
Castelul Vânătoresc
Castelul Vânătoresc Etaj 1
Camera 63
Granițe Comune. Soluții comune.

Dezvoltarea turismului transfrontalier prin promovarea Conacului Manuc Bey, Complexului Mortuar Elena Ioan Cuza și a muzeului Blesciunov, cod MIS ETC 2173.

Această publicație a fost propusă cu sprijinul Uniunii Europene. Conţinutul acestei pagini web intră în responsabilitatea Consiliului Raional Hîncești, Republica Moldova și nu reflectă în mod necesar poziția oficială a Uniunii Europene sau a structurilor de management ale Programului Operațional Comun România-Ucraina-Republica Moldova 2007-2013.