Catalog

7
Arme
8
Articole vestimentare
2
Bijuterii și numismatică
7
Ceramică și lut
1
Cărți
0
Documente și fotografii
19
Gospodăria țărănească
12
Mecanisme
2
Mobilă
30
Obiecte Arheologice
1
Opere de artă
5
Unelte agricole
Cosor

Datare: Prima jumătate a sec. XX

Descriere: Cuțit cu mâner de lemn și lamă scurtă și încovoiată la vârf, folosit în viticultură, în pomicultură, dar și la tăiatul stufului din baltă. De regulă, bărbații îl purtau agățat de o ață sau lanț, la brâu.

Material: Lemn, metal

Altă informație: Cosorul era folosit încă în vremea dacilor în prelucrarea viței-de-vie și pomicultură. Un rol important în dezvoltarea acestor ramuri agricole revine romanilor, care au adus noi soiuri de pomi fructiferi, viță-de-vie, unelte și instalații mai perfecționate. Cosorul, strugurii, spicele de grâu apar pe numeroase vestigii arheologice descoperite în întreg spațiul românesc (emisiuni monetare, medalii, altare votive, amfore, basoreliefuri).

Amplasarea Obiectului în cadrul Complexului
Castelul Vânătoresc
Castelul Vânătoresc Subsol
Camera 68
Granițe Comune. Soluții comune.

Dezvoltarea turismului transfrontalier prin promovarea Conacului Manuc Bey, Complexului Mortuar Elena Ioan Cuza și a muzeului Blesciunov, cod MIS ETC 2173.

Această publicație a fost propusă cu sprijinul Uniunii Europene. Conţinutul acestei pagini web intră în responsabilitatea Consiliului Raional Hîncești, Republica Moldova și nu reflectă în mod necesar poziția oficială a Uniunii Europene sau a structurilor de management ale Programului Operațional Comun România-Ucraina-Republica Moldova 2007-2013.