Catalog

7
Arme
8
Articole vestimentare
2
Bijuterii și numismatică
7
Ceramică și lut
1
Cărți
0
Documente și fotografii
19
Gospodăria țărănească
12
Mecanisme
2
Mobilă
30
Obiecte Arheologice
1
Opere de artă
5
Unelte agricole
Carte bisericească

Datare: 1815

Descriere: Carte bisericească scrisă în slavona veche. Este numele slavon al octoihului. Octoihul cuprinde rânduiala slujbelor bisericeşti de seară şi dimineaţă, pe cele opt glasuri, pentru toate duminicile şi zilele săptămânii, din perioada anului bisericesc numită a Octoihului.

Material: Hîrtie, carton

Altă informaţie: Octoih vine de la imnele din slujbele sale, care se cântă pe opt glasuri, care se succed săptămânal. Octoihul a fost alcătuit în sec. VIII de Ioan Damaschinul. Cel mai vechi octoih, copiat pe teritoriul românesc, în slavonă, este „Octoihul de la Caransebeș”, probabil din sec. XIII. Prima traducere românească a octoihului s-a făcut în Transilvania (sfârșitul sec. XVI-începutul sec. XVII). 

Amplasarea Obiectului în cadrul Complexului
Castelul Vânătoresc
Castelul Vânătoresc Etaj 1
Camera 63
Granițe Comune. Soluții comune.

Dezvoltarea turismului transfrontalier prin promovarea Conacului Manuc Bey, Complexului Mortuar Elena Ioan Cuza și a muzeului Blesciunov, cod MIS ETC 2173.

Această publicație a fost propusă cu sprijinul Uniunii Europene. Conţinutul acestei pagini web intră în responsabilitatea Consiliului Raional Hîncești, Republica Moldova și nu reflectă în mod necesar poziția oficială a Uniunii Europene sau a structurilor de management ale Programului Operațional Comun România-Ucraina-Republica Moldova 2007-2013.